معرفی

 

اشکان بهشتی

متولد ۱۳۶۷ اصفهان.

سوابق آموزشی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.

دانش‌آموخته‌ی دکتری روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه ماربورگ، آلمان.

حوزه فعالیت:

فعال درحوزه‌ روانکاوی نظری و بالینی با تمرکز بر خوانش‌های حلقه‌ روانکاوی اسلوانیا (زوپانچیچ-دالر-ژیژک) از دلالت‌های روان‌کاوی لکانی بر فلسفه و الهیاتِ معاصر.

روان درمانگر بالینی کودک و نوجوان در کلینیک دانشگاه ماربورگ ۲۰۱۷ تا حال ۲۰۱۹.

پژوهشگر در حوزه‌ روان‌درمانی کودک و نوجوان ۲۰۱۵ تا حال حاضر.

همکاری در QB-Projekt، مطالعه‌ی در حال اجرا متمرکز بر اختلال بیش فعالی و نقص توجه ۲۰۱۷ تا حال ۲۰۱۸.

همکاری در پژوهش مطالعه‌ی تطبیقی تاثیر نقش‌های جنسیتی درمانگر بر مراجع در اتاق درمان میان ایران و آلمان ۲۰۱۸ تا حال حاضر.

همکاری در پژوهش مطالعه‌ی تطبیقی باورهای جنسیتی نوجوانان میان ایران و آلمان ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹.

توسعه‌ سامانهی متامار جهت ارائه‌ی سرویس رایگان محاسبات فراتحلیل در روش‌های آماری ۲۰۱۸.

پایه‌گذاری و توسعه سامانه‌های واقعیت مجازی به منظور بکارگیری در روان‌درمانی در جامعه ایرانی با همراهی استودیو تکرار ۲۰۱۸.

برگردان واعتبارسنجی ابزارهای سنجش روانی در حوزه‌ی کودک و نوجوان جهت استفاده در بستر فارسی‌زبان ۲۰۱۷.

تشکیل گروه‌های درمانی و آموزشی جهت استفاده‌ی پناه‌جویان و سرپرستان آن‌ها در شهر ماربورگ ۲۰۱۷ تا حال ۲۰۱۹.  Brochure

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷.

علاقه‌مند به نوازندگی و گاه‌نوشت در حوزه‌ی موسیقی ایرانی.

فاندهای دریافتی:

ماربورگر مدل (پژوهش مرتبط با امر درمان) ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹.

DAAD در رابطه با خدمات مرتبط با پناهجویان ۲۰۱۶.